Bảng chữ cứng Katakana

bang-katakana(日本語 五十音)

Bảng chữ cái Katakana (chữ cứng) : Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đã có bộ chữ Hiragana rồi mà bây giờ còn thêm bộ chữ Katakana nữa nhỉ. Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một chức năng riêng. Hiragana là chữ viết người Nhật hay dùng, trẻ con Nhật khi học chữ sẽ học bộ chữ này trước. Sau đó mới học thêm bộ chữ Katakana để phiên âm tiếng nước ngoài. Như vậy bộ chữ Katakana chỉ dùng để phiên âm những từ vựng có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, còn các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana.

Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “ ―” phía sau chữ cần kéo dài âm là được.

Khi học chữ , các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết. Nào cùng bắt đầu học Katakana nhé.

Chúc các bạn thành công!

Bảng chữ cái Katakana

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
* *
ya * yu * yo
ra ri ru re ro
* * *
wa * * * o (wo)
* * * *
n * * * *

Video học cách viết bảng chữ cái Katakana

Video học cách đọc bảng chữ cái Katakana

image

Tác giả: Admin

Số bài đã đăng: 405
Sở thích tiếng Nhật và IT
Trà đá vỉa hè.

Random Posts

Trả lời