Học từ vựng tiếng nhật về chủ đề trường học

Trang chủ Diễn đàn Diễn đàn tiếng Nhật Học từ vựng tiếng nhật về chủ đề trường học

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  jp webseo 1 năm, 2 tháng trước.

 • Người viết
  Bài viết
 • #4729

  jp webseo
  Thành viên

  Giáo dục luôn là chủ đề học tiếng Nhật vô cùng thú vị cho người học. Từ vựng tiếng Nhật chủ đề trường học sau đây sẽ cung cấp cho các người học những từ vựng về trường học cơ bản nhằm bạn học tiếng Nhật nhanh nhất và hiệu quả nhất.

  STT Từ Vựng Kanji Nghĩa
  1 がっこう 学校 Trường học
  2 ようちえん 幼稚園 Trường mẫu giáo
  3 しょうがっこう 小学校 Trường tiểu học/cấp 1
  4 ちゅうがっこう 中学校 Trường trung học cơ sở/cấp 2
  5 こうとうがっこう 高等学校 Trường trung học/cấp 3
  6 こうこう 高校 Trường trung học/cấp 3
  7 だいがく 大学 Trường đại học
  8 だいがくいん 大学院 Trường sau đại học
  9 こうりつがっこう 公立学校 Trường công
  10 しりつがっこう 私立学校 Trường tư
  11 やがっこう 夜学校 Trường ban đêm
  12 じゅく 塾 Trung tâm học thêm
  13 こうちょう 校長 Hiệu trưởng
  14 きょうとう 教頭 Phó hiệu trưởng
  15 せんせい 先生 Giáo viên
  16 きょうし 教師 Giáo viên
  17 がくせい 学生 Học sinh
  18 りゅうがくせい 留学生 Lưu học sinh
  19 どうきゅうせい 同級生 Bạn cùng trường
  20 クラスメート Bạn cùng lớp
  21 せいふく 制服 Đồng phục
  22 にゅうがく 入学 Nhập học
  23 そつぎょう 卒業 Tốt nghiệp
  24 しけん 試験 Thi cử
  25 テスト Kiểm tra
  26 ちゅうかんしけん 中間試験 Thi giữa kỳ
  27 きまつしけん 期末試験 Thi cuối kỳ
  28 じゅけん 受験 Dự thi
  29 じゅぎょう 授業 Bài giảng, bài học
  30 しゅくだい 宿題 Bài tập
  31 しつもん 質問 Câu hỏi
  32 れんしゅうもんだい 練習問題 Câu hỏi luyện tập
  33 じしょ 辞書 Tự điển
  34 きょうかしょ 教科書 Sách giáo khoa
  35 さんこうしょ 参考書 Sách tham khảo
  36 ノート Vở, tập
  37 けいさんき 計算器 Máy tính
  38 えんぴつ 鉛筆 Bút chì
  39 けしゴム 消しゴム Tẩy, gôm
  40 ペン Bút bi
  41 定規 じょうぎ Thước kẻ
  42 ほん 本 Sách
  43 ほんだな 本棚 Kệ sách
  44 こくばん 黒板 Bảng đen
  45 ホワイトボード Bảng trắng
  46 マーカー Bút dạ
  47 つくえ 机 Bàn học, bàn làm việc
  48 いす 椅子 Ghế
  49 テーブル Bàn
  50 こくご 国語 Quốc ngữ (tiếng Nhật)
  51 えいご 英語 Tiếng Anh
  52 かがく 科学 Khoa học
  53 かがく 化学 Hóa học
  54 すうがく 数学 Toán học
  55 ぶつり 物理 Lý học
  56 せいぶつがく 生物学 Sinh học
  57 びじゅつ 美術 Mỹ thuật
  58 たいいく 体育 Thể dục
  59 れきし 歴史 Lịch sử
  60 ちり 地理 Địa lý
  61 けいざい 経済 Kinh tế
  62 くぶんがく 文学 Văn học
  63 おんがく 音楽 Âm nhạc
  64 こうがく 工学 Công nghệ
  65 いがく 医学 Y học
  66 けんちくがく 建築学 Kiến trúc
  67 かいけいがく 会計学 Kế toán
  68 てつがく 哲学 Triết học
  69 ほうがく 法学 Luật
  70 せんこう 専攻 Chuyên ngành
  71 りょう 寮 Ký túc xá
  72 きしゅくしゃ 寄宿舎 Ký túc xá
  73 としょかん 図書館 Thư viện
  74 たいいくかん 体育館 Phòng thể dục
  75 きょうしつ 教室 Lớp học
  76 じむしつく 事務室 Văn phòng
  77 じっけんしつ 実験室 Phòng thí nghiệm

  Bảng danh sách trên bao gồm từ vựng tiếng Nhật chủ đề trường học, nơi mà ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ gắn bó rất nhiều trong giai đoạn đầu của cuộc đời. Vì vậy, trường học là nơi rất gần gũi và rất quen thuộc với chúng ta mà càng gần gũi càng quen thuộc thì sẽ dễ dàng học và tiếp thu hơn. Đó là lí do tại sao Tieng-nhat.com đã cố gắng chuẩn bị danh sách từ vựng này gửi đến bạn đọc mong giúp việc học tiếng Nhật của bạn trở nên thuận lợi hơn và tiến bộ hơn.

  Bài viết được tham khảo nguyên mẫu tại : jes.edu.vn/tu-vung-tieng-nhat-chu-de-truong-hoc

  • Chủ đề này đã được điều chỉnh 1 năm, 2 tháng trước bởi  jp webseo.

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.