Kanji N1 – 184-189

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 5_5

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.痛 THỐNG つう/いた・い 頭痛 ĐẦU THỐNG ずつう Đau đầu 腹痛 PHỤC THỐNG ふくつう Đau bụng […]

 • Kanji N2 – Bài 3_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 結 KẾT けつ/むす・ぶ 結果 KẾT QUẢ けっか Kết quả 結局 KẾT CỤC けっきょく Sau […]

 • Kanji N1 – 352-357
 • Kanji N3 – Bài 4_3

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.米  MỄ べい/こめ   米国 MỄ QUỐC べいこく Mỹ 米 MỄ こめ Lúa […]