Kanji N1 – 214-219

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 7_2

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 庭 ĐÌNH てい/にわ 校庭 HIỆU ĐÌNH こうてい Sân trường 家庭 GIA ĐÌNH かてい Gia đình […]

 • Kanji N2 – Bài 7_6

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 率 SUẤT りつ/そつ 率 SUẤT りつ Tỷ lệ 利率 LỢI SUẤT りりつ Lợi tức […]

 • Ngữ pháp N2 – Bài 9-1
 • Kanji N3 – Bài 2_5

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.受  THỤ じゅ/う・ける   受信 THỤ TÍN じゅしん Nhận (tin, email…)  受験 THỤ […]