Kanji N1 – 268-273

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 5_1

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.礼  LỄ れい お礼 LỄ おれい cảm ơn 2.伺 TỨ, TỶ うかが・う 伺う […]

 • N5-Bài 10
 • Kanji N2 – Bài 3_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 結 KẾT けつ/むす・ぶ 結果 KẾT QUẢ けっか Kết quả 結局 KẾT CỤC けっきょく Sau […]

 • bimbim japan