Kanji N1 – 286-291

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Bảo vệ: Frag

  Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

 • Kanji N3 – Bài 5_4

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.昨 TẠC さく 昨日 TẠC NHẬT さくじつ/きのう Hôm qua 昨夜 TẠC DẠ さくや […]

 • Kanji N3 – Bài 3_5

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.留 LƯU りゅう/る/と・める 留学 LƯU HỌC りゅうがく Du học 留守番 LƯU THỦ PHIÊN […]

 • Kanji N1 – 628-633