Kanji N1 – 322-327

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N1 – 196-201
 • N5-Bài 11
 • Kanji N3 – Bài 2_3

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.観 QUAN かん 観光 QUAN QUANG かんこう Tham quan 観客 QUAN KHÁCH かんきゃく […]

 • Kanji N3 – Bài 5_6

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.痛 THỐNG つう/いた・い 頭痛 ĐẦU THỐNG ずつう Đau đầu 腹痛 PHỤC THỐNG ふくつう Đau bụng […]

Trả lời