Kanji N1 – 334-339

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • N2 Bài 6-2 Từ vựng

  N2 Bài 6-2 Từ vựng Từ Âm Hán Phát Âm Ý Nghĩa 決意 QUYẾT Ý けつい Sự kiên quyết, sự […]

 • Từ vựng N2 (801-900)
 • Kanji N2 – Bài 1_1

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 禁 CẤM きん 禁止 CẤM CHỈ きんし Cấm 煙 YÊN えん/けむり 禁煙 CẤM YÊN […]

 • Kanji N2 – Bài 6_2

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 詰 CẬT  つ・める/つ・まる 詰める CẬT つめる Gán, đóng, lấp, bịt 缶詰 PHỮU CẬT かんづめ […]

Trả lời