Kanji N1 – 358-363

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 2_2

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 現 HIỆN げん/あらわ・れる/あらわ・す 表現 BIỂU HIỆN ひょうげん Biểu hiện, từ ngữ 現れる HIỆN あらわれる […]

 • Từ vựng N2 (601-700)
 • Kanji N2 – Bài 8_6

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 環 HOÀN かん 環境 HOÀN CẢNH かんきょう Môi trường, hoàn cảnh 環状線 HOÀN […]

 • N2 Bài 5-2 Từ vựng

  N2 Bài 5-2 Từ vựng Từ Âm Hán Phát Âm Ý Nghĩa 採用 THẢI DỤNG さいよう Sự tuyển dụng, sự […]

Trả lời