Kanji N1 – 376-381

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 5_2

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 毛 MAO  もう/け 羊毛 DƯƠNG MAO ようもう Len, lông cừu 毛 MAO け Lông, […]

 • Kanji N1 – 454-459

  Kanji N1 >> Ngày 5+ chữ kanji (454-459) 請(THỈNH) 籍(TỊCH) 措(THỐ) 疎(SƠ) 隊(ĐỘI) 標(PHIẾU/TIÊU/PHIÊU)

 • Từ vựng N1 (2501-2600)
 • Kanji N2 – Bài 2_1

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 普 PHỔ ふ 普通 PHỔ THÔNG ふつう Thông thường, phổ thông 普段 PHỔ ĐOẠN […]

Trả lời