Kanji N1 – 394-399

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Minna no Nihongo I – Bài 22
 • Kanji N2 – Bài 1_4

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 鉄 THIẾT てつ 地下鉄 ĐỊA HẠ THIẾT ちかてつ Tàu điện ngầm 私鉄 TƯ THIẾT してつ Tàu […]

 • Kanji N3 – Bài 2_1

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.準  CHUẨN じゅん 準備 CHUẨN BỊ じゅんび Chuẩn bị 2.備 BỊ び/そな・える 準備 […]

 • Kanji N3 – Bài 3_5

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.留 LƯU りゅう/る/と・める 留学 LƯU HỌC りゅうがく Du học 留守番 LƯU THỦ PHIÊN […]

Trả lời