Kanji N1 – 400-405

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 4_5

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 次 THỨ じ/し/つぎ 次 THỨ つぎ Tiếp theo 一次試験 NHẤT THỨ THÍ NGHIỆM いちじしけん […]

 • Kanji N2 – Bài 8_2

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 型 HÌNH けい/かた 典型的(な) ĐIỂN HÌNH ĐÍCH てんけいてき Mang tính điển hình, kiểu mẫu […]

 • Kanji N3 – Bài 5_4

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.昨 TẠC さく 昨日 TẠC NHẬT さくじつ/きのう Hôm qua 昨夜 TẠC DẠ さくや […]

 • Kanji N2 – Bài 3_1

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 様 DẠNG よう/さま 様子 DẠNG TỬ ようす Tình trạng, bộ dạng 同様 ĐỒNG DẠNG どうよう […]

Trả lời