Kanji N1 – 430-435

430-432

433-435

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 4_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 夢 MỘNG ゆめ/む 夢中 MỘNG TRUNG むちゅう Say mê, say sưa 夢 MỘNG ゆめ […]

 • Bảng chữ cứng Katakana

  (日本語 五十音) Bảng chữ cái Katakana (chữ cứng) : Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ […]

 • Kanji N1 – 412-417
 • Kanji N2 – Bài 4_4

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 浅 THIỂN  あさ・い 浅い THIỂN あさい Cạn 浅草 THIỂN TẢO あさくさ (Địa danh) 浅ましい […]