Kanji N1 – 454-459

Kanji N1 >> Ngày 5+ chữ kanji (454-459)

請(THỈNH)  籍(TỊCH)  措(THỐ) 疎(SƠ)  隊(ĐỘI) 標(PHIẾU/TIÊU/PHIÊU)

454-456

457-459

image

Tác giả: Admin

Số bài đã đăng: 405
Sở thích tiếng Nhật và IT
Trà đá vỉa hè.

Random Posts