Kanji N1 – 484-489

484-486

487-489

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 4_3

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 浅 THIỂN  あさ・い 浅い THIỂN あさい Cạn 浅草 THIỂN TẢO あさくさ (Địa danh) 浅ましい […]

 • Kanji N3 – Bài 1_6

  第1週 (6) – バス Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.停 ĐÌNH てい 停車 ĐÌNH XA ていしゃ Sự dừng […]

 • Kanji N2 – Bài 3_4

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 必 TẤT ひつ/かなら・ず 必要(な) TẤT YẾU ひつよう cần thiết 必死 TẤT TỬ ひっし Cố […]

 • Từ vựng N5 (301-400)