Kanji N1 – 496-501

496-498

499-501

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 5_2

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.調 ĐIỀU ちょう/しらべ・る 調子 ĐIỀU TỬ ちょうし Tình trạng 強調 CƯỜNG ĐIỀU きょうちょう Nhấn […]

 • Kanji N1 – 1-9
 • Kanji N3 – Bài 4_5

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.届  GIỚI とど・ける/とど・く 届ける GIỚI とどける Gửi đến (tha động từ) 届く GIỚI […]

 • N5-Bài 4