Kanji N1 – 562-567

562-564

565-567

Các bạn có thể chia sẻ thêm những từ ghép hay chữ hán liên hệ ở bên dưới để mọi người cùng trao đổi.

Chúc các bạn học tốt!

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 8_1

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 州 CHÂU しゅう 本州 BẢN CHÂU ほんしゅう Honshuu ~州 CHÂU しゅう Bang ~ 波 […]

 • Kanji N2 – Bài 2_5

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 港 CẢNG くう/みなと 空港 KHÔNG CẢNG くうこう Sân bay 港 CẢNG みなと Cảng 由 DO/ […]

 • Kanji N1 – 370-375
 • Kanji N2 – Bài 5_5

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 賞 THƯỞNG しょう 賞 THƯỞNG しょう Giải thưởng 賞金 THƯỞNG KIM しょうきん Giải thưởng […]