Kanji N1 – 598-603

598-600

601-603

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 6_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 層  TẦNG そう 高層 CAO TẦNG こうそう Cao tầng 低層 ĐÊ TẦNG ていそう Tòa […]

 • Kanji N2 – Bài 8_2

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 型 HÌNH けい/かた 典型的(な) ĐIỂN HÌNH ĐÍCH てんけいてき Mang tính điển hình, kiểu mẫu […]

 • Kanji N2 – Bài 5_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 鳴 MINH な・る/な・らす/な・く 鳴る MINH なる Reo, hót, kêu 鳴らす MINH ならす Làm phát […]

 • Kanji N1 – 10-15