Kanji N1 – 622-627

622-624

625-627

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 1_2

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 喫 KHIẾT きつ 喫茶店 KHIẾT TRÀ ĐIẾM きっさてん Quán nước, quán trà/cà phê 喫煙所 […]

 • Kanji N3 – Bài 4_6

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.在 TẠI ざい   不在 BẤT TẠI ふざい Vắng mặt 現在 HIỆN TẠI げんざい Hiện […]

 • Kanji N1 – 442-447
 • Kanji N2 – Bài 3_4

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 必 TẤT ひつ/かなら・ず 必要(な) TẤT YẾU ひつよう cần thiết 必死 TẤT TỬ ひっし Cố […]