Kanji N1 – 634-639

634-636

637-639

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 1_5

  第1週 (5) – 特急電車 Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.指 CHỈ し/ゆび 指定 CHỈ ĐỊNH してい Chỉ định, […]

 • Kanji N2 – Bài 2_2

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 現 HIỆN げん/あらわ・れる/あらわ・す 表現 BIỂU HIỆN ひょうげん Biểu hiện, từ ngữ 現れる HIỆN あらわれる […]

 • Kanji N3 – Bài 1_4

  第1週 (4) – 駅のホーム Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.線  TUYẾN せん 線 TUYẾN せん tuyến ~番線 PHIÊN […]

 • Từ vựng N3 (1001-1100)