Kanji N1 – 94-99

 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 1_1

  第1週 (1) – 駐車場 Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.駐 TRÚ ちゅう 駐車 TRÚ XA ちゅうしゃ Đỗ xe […]

 • Kanji N2 – Bài 2_1

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 普 PHỔ ふ 普通 PHỔ THÔNG ふつう Thông thường, phổ thông 普段 PHỔ ĐOẠN […]

 • Kanji N2 – Bài 3_6

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 結 KẾT けつ/むす・ぶ 結果 KẾT QUẢ けっか Kết quả 結局 KẾT CỤC けっきょく Sau […]

 • Từ vựng N1 (1001-1100)