Kanji – Phần 1 – Tổng hợp

1-2

1-3 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 9-3 10-1 10-2 10-3 11-2 11-3

  • Admin
    Article By :
    • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

Trả lời