Kanken 4 kyuu P3

Kanken 4 kyuu P3 phần phát âm 漢検4級の読み (mục tiêu bài học phát âm chuẩn và đat 70% trở lên).

Trước khi xem đáp án các bạn thử không dùng từ điển xem mình đọc đúng được bao nhiêu phần trăm nhé. Đây là phần đọc và mình nghĩ đây gần như là phần dễ nhất trong bài thi này. Nào cùng bắt đầu nhé

色彩 尋ねる 悲惨 柄が折れる
抵当 別途 恥ずかしい
恒久 盛んな 相違 戸惑う
継続 溶く 回避 響く
岸壁 一瞬 劣る
出荷 巨大 療法 掘る
致命的 迫力 作為 詳しい
寝坊 草稿 謡曲 堅い
尽くす 周到 是認 紫色
壊す 捕獲 騒然 信頼
謝る 摘発 先遣隊 本望
寂れる 称賛 占拠 激怒
誉れ 威勢 蓄える  

Và đây là phần đáp án chi tiết nhé.

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa
色彩 SẮC THẢI しきさい  Màu sắc
抵当 ĐỂ ĐƯƠNG ていとう Khoản cầm cố
恒久 HẰNG CỬU こうきゅう Sự vĩnh cửu
継続 KẾ TỤC けいぞく Kế tục
岸壁 NGẠN BÍCH がんぺき  Bến cảng
出荷 XUẤT HÀ しゅっか  Sự đưa hàng,
致命的 TRÍ MỆNH ĐÍCH ちめいてき Chí mạng, chết người
寝坊 TẨM PHƯỜNG ねぼう Việc ngủ dậy muộn
尽くす TẪN つくす Cống hiến, phục vụ, hết sức
壊す HOẠI こわす Phá huỷ, phá hoại
謝る TẠ あやまる Xin lỗi
寂れる TỊCH さびれる Tàn tạ, hoang vắng
誉れ DỰ ほまれ Danh dự, thanh danh
尋ねる TẦM たずねる  Hỏi
DUYÊN なまり  Chì
盛んな THỊNH さかんな Hưng thịnh
溶く DONG とく Làm tan ra
LỊCH こよみ Niên lịch, niên giám
巨大 CỰ ĐẠI きょだい Khổng lồ
迫力 BÁCH LỰC はくりょく Sức lôi cuốn, sức quyến rũ
草稿 THẢO CẢO そうこう  Lời chi chú, bản thảo
周到 CHU ĐÁO しゅうとう Sự cẩn thận, sự kỹ lưỡng
捕獲 BỘ HOẠCH ほかく Sự bắt giữ
摘発 TRÍCH PHÁT てきはつ Sự lộ ra, phơi bày
称賛 XƯNG TÁN しょうさん Khen ngợi, sự hâm mộ
威勢 UY THẾ」 いせい Uy lực, uy thế,
悲惨 BI THẢM ひさん Sự bi thảm
別途 BIỆT ĐỒ べっと Đặc biệt
相違 TƯƠNG VI そうい Sự khác nhau

 

回避 HỒI TỊ かいひ Sự tránh, sự tránh né
一瞬 NHẤT THUẤN いっしゅん Một khoảnh khắc, khoảnh khắc
療法 LIỆU PHÁP りょうほう Cách chữa trị
作為 TÁC VI さくい Tính chất nhân tạo
謡曲 DAO KHÚC」 ようきょく Bài hát noh
是認 THỊ NHẬN ぜにん Sự tán thành
騒然 TAO NHIÊN そうぜん Ồn ào, om xòm
先遣隊   せんけんたい Quân tiên phong
占拠 CHIÊM CỨ せんきょ Chiếm lấy
蓄える SÚC たくわえる Tích trữ
柄が折れる BÍNH TRIẾT がらがおれる Gẫy cán
恥ずかしい SỈ はずかしい Xấu hổ, hổ thẹn
戸惑う HỘ HOẶC とまどう Lạc đường, lạc mất phương hướng
響く HƯỞNG ひびく Vang vọng, chấn động
劣る   おとる Kém hơn, thấp kém
掘る QUẬT ほる Đào
詳しい TƯỜNG くわしい Biết rõ, tường tận,
堅い KIÊN かたい Cứng, vững vàng
紫色 TỬ SẮC むらさきいろ Màu tím
信頼 TÍN LẠI しんらい Sự tin cậy
本望 BỔN VỌNG ほんもう Sự vừa lòng
激怒 KÍCH NỘ げきど Sự tức giận
image

Tác giả: Admin

Số bài đã đăng: 433
Sở thích tiếng Nhật và IT
Trà đá vỉa hè.

Random Posts