N2 bài 2-2 Từ vựng

N2 Bài 2-2 Từ vựng

Từ Âm Hán Phát Âm Ý Nghĩa
展望 TRIỂN VỌNG てんぼう Triển Vọng
輸出 THÂU XUẤT ゆしゅつ Sự xuất khẩu
拡大 KHUẾCH ĐẠI かくだい Sự mở rộng, sự phóng đại
挑戦 THIÊU CHIẾN ちょうせん Thách thức, cố gắng
心遣い TÂM KHIỂN こころづかい  Sự ham muốn, sự ao ước
—– —–
地域 ĐỊA VỰC ちいき Vùng, khu vực
対象 ĐỐI TƯỢNG たいしょう Đối tượng, chủ đề
手本 THỦ BẢN てほん Kiểu, mẫu mã
前提 TIỀN ĐỀ ぜんてい Giả thuyết, tiền đề
保護 BẢO HỘ ほご Sự bảo vệ, sự bảo tồn
組織 TỔ CHỨC そしき Tổ chức, cơ cấu
伝統芸能 TRUYỀN THỐNG NGHỆ NĂNG でんとうげいのう Nghệ thuật truyền thống
総意 TỔNG Ý そうい Ý kiến chung
親の鏡 THÂN KÍNH おやのかがみ  Gương cha mẹ
利益 LỢI ÍCH りえき Lợi nhuận, lợi ích
投書 ĐẦU THƯ とうしょ Thư bạn đọc, thư góp ý
昆虫学 CÔN TRÙNG HỌC こんちゅうがく Côn trùng học
就任 TỰU NHIỆM しゅうにん Sự nhậm chức
発展 PHÁT TRIỂN はってん Sự phát triển, sự tiến triển
受賞 THỤ THƯỞNG じゅしょう Nhận thưởng
犯罪 PHẠM TỘI はんざい Tội ác, tội lỗi
誇り KHOA ほこり Niềm kiêu hãnh, niềm tự hào
全力を尽くす TOÀN LỰC TẬN ぜんりょくをつくす Cố gắng hết sức
一般的 NHẤT BÀN ĐÍCH いっぱんてき Tính phổ biến
優勝 ƯU THẮNG ゆうしょう Sự chiến thắng
応援 ỨNG VIÊN おうえん Sự giúp đỡ
貯金額 TRỮ KIM NGẠCH ちょきんがく Tiền gửi ngân hàng
真実 CHÂN THỰC しんじつ Sự thật
高熱 CAO NHIỆT こうねつ Sốt cao
  • Admin
    Article By :
    • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

Trả lời