N2 Bài 5-2 Từ vựng

N2 Bài 5-2 Từ vựng

Từ Âm Hán Phát Âm Ý Nghĩa
採用 THẢI DỤNG さいよう Sự tuyển dụng, sự chấp nhận
散々 TÁN さんざん Tiêu tán, tiêu tùng
苦労 KHỔ LAO くろう Khó khăn, đau khổ
成功 THÀNH CÔNG せいこう Thành công, thành đạt
結局 KẾT CỤC けっきょく Sau cùng, cuối cùn
—– —– —–
困難 KHỐN NẠN こんなん Sự khó khăn, gian khổ
欠航 KHIẾM HÀNG けっこう Sự hủy bỏ
面倒 DIỆN ĐẢO めんどう Khó khăn, rắc rối, phiền phức
試着 THÍ TRƯỚC しちゃく Thử đồ
徹夜 TRIỆT DẠ てつや Sự thức suốt đêm
無駄 VÔ ĐÀ むだ Sự lãng phí, sự vô dụng
消費税 TIÊU PHÍ THUẾ しょうひぜい Thuế tiêu dùng
機嫌 CƠ HIỀM きげん Tính khí, tâm trạng
image

Tác giả: Admin

Số bài đã đăng: 405
Sở thích tiếng Nhật và IT
Trà đá vỉa hè.

Random Posts

Trả lời