Ngữ pháp N3 Bài 5-1

 • 手作りハムのレシビ(1)

  Công thức làm món thịt nguội(1)


  できること

  • レシビを読んで、どんな料理か理解できる。
   Đọc công thức biết được là món ăn như thế nào.

 •  Từ Âm hán Phát âm Nghĩa
  様子 DẠNG TỬ ようす Bộ dạng
  状況 TRẠNG HUỐNG じょうきょう Tình trạng
  わが社 わがしゃ Công ty của tôi, công ty chúng tôi
  まるで   まるで Y như là như thế
  正確 CHÍNH XÁC せいかく Chính xác
  真夏 CHÂN HẠ まなつ Giữa mùa hè
  VIÊN さる Con khỉ
  HÃN あせ Mồ hôi
  盗難 ĐẠO NẠN とうなん Trộm cắp
  保障 BẢO CHƯỚNG ほしょう Củng cố, bảo đảm
  伝統芸術 TRUYỀN THỐNG NGHỆ THUẬT でんとうげいじゅつ Nghệ thuật truyền thống
  興味 HƯNG VỊ きょうみ Mối quan tâm, các thú vui
  ガソリン   ガソリン Xăng dầu
  普及 PHỔ CẬP ふきゅう Sự phổ cập
 • 42. 本当のハムのように
  43. サンドイッチはもちろん、ほかの料理にも
  44. もも肉ほどあぶらが多くない
  45. はちみつのかわりに
 • Updating
 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

Trả lời