Ngữ pháp N4

Danh sách bài học ngữ pháp N4

Hướng dẫn học

Bao gồm 25 bài minanonihongo (bài 26–> bài 50) và các ví dụ cơ bản cùng với phần từ vựng được trình bày theo bảng cùng âm hán để các bạn bước đầu làm quen với hán tự cơ bản.