N5-Bài 15

 • 1. Động từ thể て+ もいいです(làm...được)
  2. Động từ thể てはいけません (không được làm...)
  3. Động từ thểています
  4. Động từ thểています
  5. 知りません
 • Từ Cách Đọc Ý Nghĩa
  立ちます たちます đứng
  座ります すわります ngồi
  使います つかいます dùng, sử dụng
  置きます おきます đặt, để
  作ります,造ります つくります làm, chế tạo, sản xuất
  売ります うります bán
  知ります しります biết
  住みます すみます sống, ở
  研究します けんきゅうします nghiên cứu
  知っています しっています biết
  [大阪に]住んでいます [おおさかに~]すんでいます sống [ở Osaka]
  資料 しりょう tài liệu, tư liệu
  カタログ カタログ ca-ta-lô
  時刻表 じこくひょう bảng giờ tàu chạy
  ふく quần áo
  製品 せいひん sản phẩm
  ソフト ソフト phần mềm
  専門 せんもん chuyên môn
  歯医者 はいしゃ nha sĩ
  床屋 とこや hiệu cắt tóc
  プレイガイド プレイガイド quầy bán vé (trong nhà hát)
  独身 どくしん độc thân
  —– —–
  特に とくに đặc biệt
  思い出します おもいだします nhớ lại, hồi tưởng
  ご家族 ごかぞく gia đình (dùng cho người khác)
  いらっしゃいます いらっしゃいます thể kính trọng của 「います」
  高校 こうこう trường trung học phổ thông
  日本橋 にほんばし Tên một khu phố buôn bán ở Osaka
 • Updating

 • Updating
 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

Trả lời