Bảng chữ cái Hiragana

(日本語 五十音)

Bảng chữ cái Hiragana (chữ mềm) :là bảng chữ cái thông dụng và quan trọng nhất trong số các bảng chữ cái tiếng Nhật. Dù bạn học ở đâu thì việc làm quen và thuộc lòng bảng chữ cái hiragana cũng là công việc đầu tiên cần làm để chuẩn bị tốt cho việc học lên cao.

Bảng chữ cái hiragana cơ bản bao gồm 47 chữ cái được chia thành 5 hàng: a,i,u,e,o. Bảng này bắt buộc các bạn phải thuộc làu vì nếu không thuộc Kanji bạn vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật bình thường. Còn không nhớ bảng chữ cái hiragana 100% bạn sẽ không thể học tiếng Nhật. Chú ý là không chỉ nhớ và thuộc cách viết, bạn còn phải học phát âm chuẩn từng chữ cái một vì phát âm từng từ tiếng Nhật chính là phát âm từng chữ cái hợp thành từ ấy.

Mình biết rất nhiều bạn coi nhẹ việc học bảng chữ cái. Tuy nhiên, mình phải nhấn mạnh là việc học bảng chữ cái có vai trò cực kỳ cực kỳ quan trọng nếu ngôn ngữ bạn đang theo học là tiếng Nhật. Đặc biệt quyết định tới việc sau này bạn phát âm có chuẩn không và giao tiếp như thế nào. Vì thế nên mới bắt đầu học bạn nên học cẩn thận và chú ý!

Chúc các bạn thành công!

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
* *
ya * yu * yo
ra ri ru re ro
* * *
wa * * * o (wo)
* * * *
n * * * *

Video học cách viết bảng chữ cái Hiragana

Video học cách đọc bảng chữ cái Hiragana

  • Admin
    Article By :
    • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

Trả lời